Home

Voor ieder kind een taalsterke toekomst
Taal doet wonderen. Taal opent deuren in de samenleving. Maar wat als een kind de taal onvoldoende leert beheersen? De Schoolschrijver maakt basisschoolkinderen taalsterk en klaar voor de toekomst. We richten ons met basisschool-trajecten op kinderen die van huis uit niet vanzelfsprekend in aanraking komen met literatuur en boeken.

Leesplezier, talentontwikkeling en woordenschat
Op basisscholen zetten we fantastische kinderboekenschrijvers in, onze Schoolschrijvers. Een half schooljaar lang komt de Schoolschrijver elke week in de klas en:

  • neemt de leerlingen mee naar de wereld van verhalen;
  • maakt de kinderen nieuwsgierig naar taal;
  • enthousiasmeert hen voor lezen en schrijven.

Met als doel: bevordering van leesplezier, talent- en woordenschatontwikkeling van de kinderen. Dit is een waardevolle én noodzakelijke aanvulling op het reguliere taalonderwijs. Onderzoek toont dat De Schoolschrijver tot positieve resultaten leidt; scholen laten ons verheugd weten dat zij directe vooruitgang bij hun leerlingen zien.

Wij zijn ontzettend blij met het effect van De Schoolschrijver. Wij zien de resultaten: kinderen lezen meer, vragen om boeken en gaan uit zichzelf verhalen schrijven. – schooldirecteur

Laatste nieuws

Foto: Roy Beusker

Foto: Roy Beusker

2 februari 2016

De Schoolschrijver heeft op het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij een gulle loterijbijdrage van € 300.000,- in ontvangst mogen nemen. Deze gift zorgt dat nog meer basisschoolleerlingen een taalvaardige toekomst tegemoet gaan! Met dank aan alle deelnemers van de Loterij.

Directeur Annemiek Neefjes kreeg tijdens het gala de check overhandigd door Michiel Verboven, Manager Director VriendenLoterij.

 

Dit schooljaar groeit De Schoolschrijver verder. Vanaf januari 2016 is het prachtige team van Schoolschrijvers een half schooljaar wekelijks actief op 45 basisscholen. Dit betekent een bereik van 24 gemeentes in 4 provincies, 9.000 leerlingen én hun ouders en leerkrachten. Afgelopen schooljaar waren we actief op 30 basisscholen.

groepsfoto-schoolschrijvers-2015-16-web

Een prachtig team van Schoolschrijvers schooljaar 2015 – 2016:
Ruben Prins, Eus Roovers, Anja Vereijken, Gonneke Huizing, Pieter Koolwijk, Janneke Schotveld, Brigitte Bosman, Anke Kranendonk, Benny Lindelauf, Hanneke de Jong, Erna Sassen, Derk Visser, Anna van Praag, Lida Dijkstra, Anneke Scholtens, Rian Visser, Kate Schlingemann, Fiona Rempt, Henna Goudzand Nahar, Aby Hartog, Simone Arts, Annemarie Bon, Saskia van der Wiel, Dolf Verroen & Mindert Wijnstra, Marlies Slegers, Wieke van Oordt, Annejoke Smids, Selma Noort, Lydia Rood, Corien Oranje, Fabien van der Ham, Janny van der Molen en Arend van Dam.

Copyright De Schoolschrijver 2015

De Schoolschrijver